PRIVACYVERKLARING

RESPECT VOOR JOUW PRIVACYMoves For Fun hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect van jouw privacy. In deze privacyverklaring krijg je daarom heldere en transparante informatie omtrent welke gegevens we verzamelen en hoe we hiermee omgaan. We doen er hierbij alles aan om je privacy te waarborgen en springen dan ook met de grootste zorgvuldigheid om met je persoonsgegevens.

Verder is ons beleid volledig in overeenstemming met de Global Data Protection Regulation (ook wel GDPR genoemd) van 25 mei 2018.

Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Moves For Fun
Olmendreef 32
9340 Lede
Info@MovesForFun.be
0486/02.25.72
BE0883.442.346

Wat zijn persoonlijke gegevens?


Persoonlijke gegevens (of persoonlijke informatie) zijn gegevens die kunnen gebruikt worden om je te identificeren of contacteren.


Welke gegevens verwerkt Moves For Fun?


Wanneer je onze website gebruikt verzamelen wij:

  • technische informatie omtrent het apparaat dat je gebruikt, zoals je IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem;
  • informatie met betrekking tot je surfgedrag (hoeveel tijd je spendeert op een bepaalde pagina, welke links je aanklikt, welke pagina’s je bezoekt en hoe vaak je een bepaalde pagina bezoekt.

Bekijk hieromtrent ook zeker onze cookie policy.

Verder verwerkt Moves For Fun ook de gegevens die je als bezoeker achterlaat op onze website, namelijk:

  • wanneer je een contactformulier invult op onze website: naam, adres, e-mail en telefoonnummer;

Hoe gebruikt Moves For Fun mijn persoonlijke gegevens?


Moves For Fun verzamelt enkel en alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is om een optimale werking van de site, alsook dienstverlening te garanderen.

Wij verwerken je gegevens voor volgende doeleinden:

  • de verdere optimalisatie van de dienstverlening en communicatie tussen jou en Moves For Fun met als rechtsgrond het mogelijk te maken een dienstverlening te kunnen voorbereiden of uitvoeren;
  • het versturen van belangrijke meldingen zoals berichtgeving over diensten en de wijzigingen aan onze voorwaarden aangezien deze informatie belangrijk is aangaande uw relatie met ons;
  • de communicatie omtrent de laatste nieuwe wijzigingen en verbeteringen van onze diensten met als rechtsgrond de toestemming van de betrokkene. Dit wil zeggen dat je je ten allen tijde kan uitschrijven op onze mailingslijst door onderaan de correspondentie op “uitschrijven” te klikken.

Zijn mijn gegevens veilig bij Moves For Fun?


Moves For Fun stelt alles in werking om uw persoonsgegevens veilig te houden. De persoonsgegevens die Moves For Fun verzamelt, worden dan ook opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Dit bestand kan enkel en alleen geraadpleegd worden door de zaakvoerder van Moves For Fun.

Bovendien worden je gegevens bewaard op een server die automatisch back-ups neemt. Deze servers zijn op hun beurt ook beschermd door enerzijds een firewall en anderzijds een steeds ge-update virusscanner.

Indien er zich toch een probleem zou voordoen met de beveiliging van gegevens van natuurlijke personen, zal Moves For Fun de betrokkenen hierover binnen de 72 uur op de hoogte brengen.

Moves For Fun doet er in elk geval alles aan om dit soort situaties te vermijden door de veiligheid continu op te volgen.


Verstrekt Moves For Fun mijn gegevens aan derden?


De gegevens die je aan ons verstrekt zullen wij enkel aan derden doorgeven indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het huren van de hardware waarop de sites worden gehost.

Anders dan dat zal Moves For Fun je persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken in geen geval persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.


Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?


De persoonsgegevens van natuurlijke personen worden niet langer dan vijf jaar bewaard.De gegevens van klanten mogen we blijven behouden aangezien deze niet onder de GDPR vallen.


Welke rechten heb ik in verband met mijn gegevens?


1. Recht op inzage/toegang

Je hebt het recht om de gegevens die Moves For Fun over jou geregistreerd heeft op elk moment in te kijken.

2. Recht op rechtzetting

Je hebt het recht om na deze inzage eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten aanvullen of corrigeren. Bovendien kan je op elk moment vragen dat jouw persoonsgegevens uit het bestand van Moves For Fun worden verwijderd.

3. Recht om te worden vergeten

Zoals reeds hierboven vermeld kan je op elk moment vragen om volledig uit alle systemen en databases van Moves For Fun gewist te worden.

4. Recht om klacht in te dienen

Je hebt steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie wanneer je vindt dat je persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden. Zie ook hieronder: “wat als ik een klacht heb?”

5. Recht om toestemming in te trekken

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Moves For Fun. Je hebt dan ook altijd het recht je te verzetten tegen de verwerking van deze gegevens.

Wanneer je bijvoorbeeld niet langer informatie wil ontvangen in verband met Moves For Fun, kan je je ten allen tijde uitschrijven door onderaan de correspondentie op “uitschrijven” te klikken.


6. Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om de verwerking van je persoonsgegevens, al dan niet tijdelijk, te beperken.

7. Recht op overdraagbaarheid

Je hebt het recht je persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.


Wat als ik een klacht heb?


Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, vragen wij u om hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Kan deze privacyverklaring nog wijzigen?


Moves For Fun kan zijn privacyverklaring ten allen tijde wijzigen. Van deze wijzigingen zullen we een aankondiging doen op onze website.


Versie?


Privacyverklaring versie 1

Laatst gewijzigd op 25/05/2018